Ενιαία κλίμακα ενεργειακής κατάταξης για όλα τα προϊόντα

Βάσει της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που υιοθέτησε η Κομισιόν τον Φεβρουάριο, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος ενεργειακής σήμανσης για τις συσκευές του εμπορίου. Προκειμένου να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για τους καταναλωτές, υιοθετείται μία ενιαία κλίμακα π...

Νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά

Νορβηγοί ερευνητές δοκιμάζουν μικροσκοπικά νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά για να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, καθώς και ηλιακά κύτταρα για την αποτροπή συσσώρευσης χιονιού στις οροφές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ομάδα του SI...

Συνταγματικές οι ρυθμίσεις του Ν. 4178/13

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 1858/2015 απόφασή της έκρινε ότι είναι συνταγματικά ανεκτές και νόμιμες οι ρυθμίσεις του νέου νόμου 4178/2013 για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφυγές κατοίκων του Αμαρουσίου...