Νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά

Νορβηγοί ερευνητές δοκιμάζουν μικροσκοπικά νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά για να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, καθώς και ηλιακά κύτταρα για την αποτροπή συσσώρευσης χιονιού στις οροφές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ομάδα του SINTEF, του μεγαλύτερου ερευνητικού οργανισμού στη Σκανδιναβία, ενσωμάτωσε συστήματα υψηλής τεχνολογίας στη δομή κτηρίων ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και να παράγουν λιγότερες επιβλαβείς εκπομπές. Εξάλλου, τα κτήρια είναι υπεύθυνα για σχεδόν το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μικροσκοπικά νανοσωματίδια ως μονωτικά υλικά, εφαρμόζοντας τα στα παράθυρα και τις προσόψεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ηλιακά κύτταρα στις στέγες για να αποτρέπουν τη συσσώρευση χιονιού.

Στόχος, είναι η δημιουργία υλικών με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Όταν τα μόρια των αερίων συγκρούονται, η ενέργεια μεταφέρεται μεταξύ τους. Εάν οι πόροι σε ένα υλικό είναι αρκετά μικροί, για παράδειγμα με διάμετρο μικρότερη από 100 νανόμετρα, τότε ένα μόριο θα συγκρούεται πιο συχνά με τους πόρους και τα τοιχώματα από ό,τι με τα άλλα μόρια του αερίου. Αυτό θα μειώσει αποτελεσματικά την θερμική αγωγιμότητα του αερίου. Συνεπώς, όσο μικρότεροι είναι οι πόροι, τόσο χαμηλότερη είναι η αγωγιμότητα του αερίου.

Όσον αφορά τα ηλιακά κύτταρα, οι ερευνητές προσπαθούν να τα ενσωματώσουν στα κεραμίδια και τους εξωτερικούς τοίχους, αντί για τα παραδοσιακά πάνελ, ώστε να αποτελούν αναπόσπαστα δομικά στοιχεία της κατασκευής. Ωστόσο, τα κύτταρα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.