Ενιαία κλίμακα ενεργειακής κατάταξης για όλα τα προϊόντα

Βάσει της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που υιοθέτησε η Κομισιόν τον Φεβρουάριο, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος ενεργειακής σήμανσης για τις συσκευές του εμπορίου.
Προκειμένου να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για τους καταναλωτές, υιοθετείται μία ενιαία κλίμακα που θα δώσει τέλος στις δύο υπάρχουσες (από το Α ως το G και από το Α+++ ως το D).  Στο εξής η κατηγορία ενεργειακής κατάταξης θα είναι μία, με κλίμακα από το Α ως το G, ενώ ταυτόχρονα όλα τα σχετικά προϊόντα θα κατατάσσονται σε μια κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προς μεγαλύτερη ευκολία του καταναλωτή και διαφάνεια. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν θα έχουν τη νέα σήμανση, ενώ τα παλαιότερα με την παλιά θα απομακρυνθούν από τους εμπόρους. Παράλληλα, οι παραγωγοί θα καταχωρήσουν τα προϊόντα τους και οι καταναλωτές θα ενημερωθούν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους για τις τελευταίες εξελίξεις.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι βάσει των εκτιμήσεων της Κομισιόν, το παραπάνω μέτρο, θα εξοικονομήσει περί τα 15 € ανά Ευρωπαίο ετησίως.