• Κουζίνα πριν

  • Κουζίνα μετά

  • Σαλόνι πριν

  • Σαλόνι μετά

  • Υ/δ πριν

  • Υ/δ μετά

  • WC πριν

  • WC μετά

  • Όψη πριν

  • Όψη μετά

Πελάτης / Ιδιώτης
Εργασίες / Μελέτη, Επίβλεψη, Ανακαίνιση διαμερίσματος