Τοπογραφία είναι η επιστήμη, η οποία εξετάζει τους τρόπους και τις μεθόδους αποτύπωσης κάθε σημείου στο χώρο ή τον ορισμό συνόλου σημείων.

Η απεικόνιση αυτών των σημείων γίνεται στα Τοπογραφικά Διαγράμματα. Οι απαιτήσεις των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι πλέον πολύ μεγάλες και απαιτούν ειδικές γνώσεις, υπευθυνότητα και πολύωρη μελέτη, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Το γραφείο μας, κατέχοντας την απαραίτητη γνώση, χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα μέσα, διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις Τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει :

  • Την έκδοση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων με απεικόνιση των υπάρχοντών κατασκευών για σύνταξη Συμβολαιογραφικών πράξεων ή ιδιωτική χρήση
  • Την έκδοση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης
  • Την έκδοση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για Πράξεις Χαρακτηρισμού Δασαρχείου
  • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. ‘87)
  • Την οριοθέτηση – χάραξη γεωτεμαχίων
  • Διανομές και κατατμήσεις γεωτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες

Έχοντας πλήρη γνώση των απαιτήσεων, σας παραδίδουμε πλήρη φάκελο, ανάλογα με τον προορισμό της χρήσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος, υπεύθυνα και άμεσα.