Το τεχνικό γραφείο ΝΚ engineering, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις, που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.

Ο Νόμος 4178/13, δημοσιεύτηκε στις 08/8/2013, ισχύει κατόπιν παρατάσεως έως τις 08/02/2016 και αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα και όλες οι κατασκευές, που έχουν κτιστεί άνευ οικοδομικής άδειας ή καθ’ υπέρβαση της. Έχουν δηλαδή  υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση σε σχέση με την εγκεκριμένη ή έχουν  μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Ημερομηνία ορόσημο, για την ένταξη των αυθαιρέτων κτισμάτων στη ρύθμιση, είναι η 28η Ιουλίου 2011.

Οποιοδήποτε κτίσμα που ο φέρων οργανισμός του έχει ολοκληρωθεί κατόπιν αυτής της ημερομηνίας, δεν μπορεί να ενταχθεί στο Ν. 4178/13. Σημαντική προϋπόθεσή επίσης είναι να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενων περιοχών.

Σύμφωνα με το νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά), είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης ιδιώτη μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν είναι εφικτό να εκδοθεί αν υπάρχουν εκκρεμότητες με αυθαιρεσίες ή αν όλο το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Επιπλέον, βάσει του νόμου, οι κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης, θα διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, για εντοπισμό αυθαιρεσιών, με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, δυσανάλογα συγκριτικά με εκείνα που προκύπτουν μέσω του Νόμου 4178/13.

Επιπλέον, ανακύπτουν σημαντικά οφέλη από την τακτοποίηση αυθαιρέτων όπως:

  • Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης
  • Θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα Δίκτυα κοινής ωφέλειας
  • Θα μπορούν να γίνουν επισκευαστικές εργασίες, αρκεί να μην αυξάνουν τον κτηριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος
  • Θα μπορεί για το ακίνητο σας να εκδοθεί Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών Μικρής κλίμακας
  • Θα μπορεί το ακίνητο σας να ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αξιόπιστα και υπεύθυνα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη σας στο νόμο.

Συγκεντρώστε σε ένα φάκελο, κάθε τι που αφορά το ιστορικό του ακινήτου σας και ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί, το τεχνικό και νομικό πλαίσιο, που θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την περιουσία σας, με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.