Στην ευρεία γκάμα υπηρεσιών που αναλαμβάνει το τεχνικό γραφείο μας, συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή μελέτη και η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Ως ενεργειακή μελέτη ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, σε ένα ενεργειακό σύστημα γενικότερα και ειδικότερα σε ένα κτήριο. Η ενεργειακή μελέτη, περιλαμβάνει τον καθορισμό των μεταβλητών που επιδρούν στο κτήριο, καθώς και των μεθόδων που απαιτούνται για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), σύμφωνα με το νόμο 3661 / 2008, είναι υποχρεωτική με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Επίσης από την 01/01/2011 είναι υποχρεωτικό από το νόμο, να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), για κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου και από την 09/01/2012 για οποιαδήποτε πράξη μίσθωσης ακινήτου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται για όλα τα κτήρια βασικών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 50,00 τ.μ..

Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

  • Την εύρεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Την αυτοψία και ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου σας
  • Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτηρίου
  • Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών ενεργειακών λύσεων
  • Την εφαρμογή – κατασκευή των παραπάνω λύσεων, είτε με ιδία κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον ή αντίστοιχο