Το τεχνικό γραφείο  N K enginnering εκτός των βασικών υπηρεσιών των αδειών Δόμησης, των αδειών λειτουργίας καταστημάτων, της ανακαίνισης, των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων, των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των τοπογραφικών εργασιών, για τις οποίες υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες, αναλαμβάνει και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω :

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικού
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για επιχειρήσεις
 • Διεκπεραιώσεις σε δημόσιους φορείς
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Μελέτες εμπορικής αξίας ακινήτων
 • Μελέτες αποζημιώσεων ακινήτων
 • Βεβαιώσεις νομιμότητας
 • Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
 • Επισκευές – ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών
 • Διακόσμηση εσωτερικού χώρου
 • Διακόσμηση καταστημάτων

Με το ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει το τεχνικό γραφείο μας, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε στις περισσότερες υπηρεσίες που σχετίζονται με το χώρο του ακινήτου.