Στο γραφείο μας, αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες, για την έκδοση Εγκρίσεων & Αδειών Δόμησης καθώς και την Επίβλεψη πάσης φύσεως κατασκευών.

Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υπάρχον κτήριο, αλλαγή υφιστάμενης χρήσης, ανακαίνιση ή άλλη Πολεοδομική πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη διεκπεραίωση τους.

Οι παραπάνω διαδικασίες, είναι αρκετά πολύπλοκες λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και των ανομοιομορφιών ανά πολεοδομικό τομέα. Απαιτούν επίσης βαθιά γνώση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), του Κτηριοδομικού κανονισμού, συνεχή ενημέρωση και εμπειρία για τα στάδια που οφείλουν να ακολουθηθούν.

Η επιστημονική μας κατάρτιση, η διαρκής παρακολούθηση του φακέλου του έργου, η συνέπεια, η ταχύτητα μας και το χαμηλό κόστος, σας εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε εμάς.