Ενιαία κλίμακα ενεργειακής κατάταξης για όλα τα προϊόντα

Βάσει της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που υιοθέτησε η Κομισιόν τον Φεβρουάριο, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος ενεργειακής σήμανσης για τις συσκευές του εμπορίου. Προκειμένου να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για τους καταναλωτές, υιοθετείται μία ενιαία κλίμακα π...