• Κύρια όψη πριν

 • Κύρια όψη μετά

 • Όψη πριν

 • Όψη μετά

 • Χώρος γραφείων πριν

 • Χώρος γραφείων μετά

 • Διάδρομος πριν

 • Διάδρομος μετά

 • Χώρος αναμονής

 • Είσοδος πριν

 • Είσοδος μετά

 • Εργαστήριο

 • Χώρος παρασκευής

 • Χώρος παρασκευής

 • Επισκευή στέγης

 • WC 1

 • WC 2

 • WC ΑΜΕΑ

Πελάτης / MEDELLA A.E.Β.Ε.
Εργασίες / Μελέτη, Επίβλεψη, Ανακαίνιση