Ενιαία κλίμακα ενεργειακής κατάταξης για όλα τα προϊόντα

Βάσει της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που υιοθέτησε η Κομισιόν τον Φεβρουάριο, παρουσιάστηκε μια νέα μέθοδος ενεργειακής σήμανσης για τις συσκευές του εμπορίου. Προκειμένου να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα για τους καταναλωτές, υιοθετείται μία ενιαία κλίμακα π...

Νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά

Νορβηγοί ερευνητές δοκιμάζουν μικροσκοπικά νανοσωματίδια μέσα σε δομικά υλικά για να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, καθώς και ηλιακά κύτταρα για την αποτροπή συσσώρευσης χιονιού στις οροφές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ομάδα του SI...